Pluto en Uranus, twee dynamische, ontwrichtende planeten vormen tussen 2012 en 2015 aan de sterrenhemel maar liefst zeven keer een vierkant. Wat is daarvan de mondiale invloed en welke landen worden door hen het hardst geraakt?

De planeet Uranus staat onder meer voor plotselinge verandering, innovatie, revolutie, chaos, gelijkwaardigheid, onafhankelijkheid, idealen, technologie. Pluto symboliseert transformatie, hervorming, macht, dwang, afrekeningen, ontworteling, omverwerping, banken, speculatie, schulden en belastingen. Uit een eerdere blog over de Euro en de Dollar werd duidelijk dat het Uranus-Pluto-vierkant een enorme impact heeft op het koersverloop en de waarde van beide wereldmunten. Wat kunnen we verder verwachten van deze disharmonieuze planeetstanden?

• Een escalerende schuldencrisis van zowel overheidsschulden als private schulden
• Banken crises (er volgen er nog meer)
• Valuta crises
• Meer extreme weerspatronen als gevolg van menselijk handelen, klimaatverandering
• Strijd tegen onrecht, massaprotesten
• Omverwerping dictatoriale regimes
• Versnelling ontwikkeling communicatie technologie maar ook een backlash i.v.m. grootscheepse privacy schendingen

Het Uranus-Pluto vierkant van 2012 – 2015 heeft een verband met de conjunctie tussen Uranus en Pluto in het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw. Je kunt zeggen dat we tussen 2012 en 2015 de storm oogsten die gezaaid is in de jaren zestig! De financiële rekening die wordt gepresenteerd is een gevolg van beleid dat toen al is ingezet. Voor veel westerse landen betekent dit bijvoorbeeld dat de verzorgingsstaat die is opgebouwd in de jaren zestig onder enorme druk komt te staan vanwege oplopende staatsschulden. Daardoor kunnen de verplichtingen aan burgers die in die tijd zijn aangegaan, niet worden nagekomen. Pensioenfondsen, banken en hedgefunds worden afgerekend op speculatieve acties die zijn ingenomen in de jaren voor het Uranus-Plutovierkant. En dat is precies wat we nu zien gebeuren.
In 2012 hebben Uranus en Pluto al twee keer een exact vierkant gemaakt. Tussen 2013 en 2015 maken deze twee planeten nog vijf keer een exact vierkant. Dat gebeurt op de onderstaande data:

20 mei 2013 – (11 graden Ram/Steenbok)
1 november 2013 – (9 graden Ram/Steenbok)
21 april 2014 – (13 graden Ram/Steenbok)
15 december 2014 – (12 graden Ram/Steenbok)
17 maart 2015 – (15 graden Ram/Steenbok)

Landen met een belangrijk punt in hun ‘geboortehoroscoop’ in de zone 8 tot 15 graden van de hoofdtekens (Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok) zijn extra kwetsbaar voor de ontwrichtende invloed van het Uranus-Pluto-vierkant. Het schokkende is dat 14 van de 15 grootste economieën van de wereld (dat zijn de landen met een Bruto Nationaal Product (BNP) groter dan één biljoen US$) worden geraakt door het Uranus-Pluto-vierkant. Dit aspect maakt contact met de Zon of Venus of de Noordelijke Maansknoop in de horoscoop van deze landen. De planeet Venus staat voor de financiën en harmonie van een land, de Zon staat voor leiderschap, identiteit, (economische) kracht en vitaliteit en de Noordelijke Maansknoop symbool voor de ontwikkeling en lotsbestemming van een land.
Grootste economieën in 2011:

1. USA (14,991) Zon 11 Kreeft
2. China (7,204) Zon 08 Weegschaal
3. Japan (5,870) Venus 09 Ram
4. Duitsland (3,640) Zon 09 Weegschaal
5. Frankrijk (2,776) Zon 13 Weegschaal
6. Brazilië (2,477) Zon 13 Weegschaal
7. VK (2.429) Zon 11 EN Steenbok, NMK* 14 Ram
8. Italië (2,196) Venus 10 Kreeft
9. India (1,898) NMK* 11 Ram
10. Rusland (1,858) NMK* 10 Steenbok
11. Canada (1,737) Zon 09 Kreeft
12. Australië (1,515) Venus 11 Kreeft
13. Spanje (1,478) Venus 14 Weegschaal
14. Mexico (1,155) –
15. Zuid-Korea (1,116) Venus 08 Kreeft

*NMK=Noordelijke Maansknoop, tussen (haakjes) het BNP in miljard dollar.

12464077-Earth-globe-cloud-map-Side-of-the-North-and-South-America-Stock-PhotoUit de bovenstaande lijst blijkt dat ALLE grote economieën, uitgezonderd Mexico, hard worden geraakt door het Uranus-Pluto op Zon, Venus of Noordermaansknoop.
Landen die geraakt worden op de Zon zoals de US, China, Duitsland, Frankrijk en Brazilië krijgen te maken met regeringscrises, falend leiderschap en een ondermijning van de (economische) vitaliteit.
Wordt Venus geraakt zoals bij Japan, Zuid Korea, Italië en Spanje, dan loopt het financieel systeem van een land gevaar en worden er grote financiële verliezen geleden in o.a. de bankensector.
Een hard aspect van het Uranus-Pluto-vierkant op de Noordelijke Maansknoop van een land voorspelt grote turbulentie en een radicale koerswijzigingen vanwege spanningen opgebouwd in de maatschappij; dit zou in Rusland en India kunnen gebeuren. Het Verenigd Koninkrijk wordt zelfs twee keer geraakt namelijk op de Zon en de Noordelijke Maansknoop. Het VK staat voor een turbulente periode met een economische crisis, falend leiderschap met als resultaat een belangrijke koerswijzing van het land.
Ook Nederland wordt keihard geraakt door het Uranus-Pluto-vierkant. Venus staat 14 graden Ram én de Noordelijke Maansknoop 10 graden Kreeft. Dit belooft zeer turbulente tijden voor Nederland op financieel gebied, nog meer slecht nieuws uit de bankensector en een door omstandigheden gedwongen heroriëntatie van de positie die Nederland inneemt in de wereld. En dan te bedenken dat Kreeft gaat over huizen, thuis en de thuisbasis, dan wordt duidelijk dat ook de huizenmarkt een belangrijke rol speelt in de crisis. Andere kleinere Europese economieën die worden geraakt zijn buurland België op de Zon (11 graden Weegschaal) en Tsjechië op de Zon (11 graden Steenbok).

Opvallende conclusies uit ons onderzoek:
• Alle landen met een economie (BNP) groter dan 1 biljoen US$, uitgezonderd Mexico, worden geraakt door het Uranus/ Pluto vierkant op de Zon, Venus en/of Noordermaansknoop.
• Alle grote landen binnen de Eurozone, inclusief Nederland en België, worden geraakt door Uranus-Pluto. Nederland zelfs dubbel: Venus en de Noordelijke maansknoop.
• De Scandinavische landen, Polen én Zwitserland, allen buiten de Eurozone, ontspringen de dans en worden NIET geraakt door het ontwrichtende UranusPluto-vierkant.
• Alle grote economieën van Azië worden geraakt door Uranus-Pluto. Japan, Zuid Korea en Indonesië (Venus 15 graden Kreeft) krijgen te maken met financiële crises. China met economische tegenslag en een crisis in het leiderschap. Turbulentie in India veroorzaken grote maatschappelijke veranderingen.
• De grote economieën van Zuid Amerika worden geraakt. Argentinië raakt (alweer) in een financiële crisis (Venus 11 graden Kreeft) en Brazilië en Venezuela (Zon 13 graden Kreeft) krijgen te maken met economische tegenspoed en regeringscrises.
• De olieproducerende landen rond de Perzische Golf worden geen van allen geraakt.
• Grote economieën van Afrika, zoals Zuid-Afrika en Nigeria, worden niet geraakt.
Er is een domino-effect: de landen met een planeet of Maanksnoop op 8 graden worden eerder geraakt dan die op 9 graden et cetera. We zullen mogelijk zelfs zien dat de eerste landen al weer een licht herstel doormaken (Japan, Duitsland, Canada en China) als andere landen nog onderweg zijn naar hun dieptepunt (Nederland, Spanje, Frankrijk, Brazilië). Let ook op Italië momenteel!

Johanna Blok en drs Frank van Herwijnen

%d bloggers liken dit: