Gerda vroeg onlangs wat het betekent als venus en saturnus aspecten met elkaar maken. Dat kan in iemands horoscoop zijn of tussen de horoscopen van twee mensen.

Venus is de planeet die vorm geeft aan de manier waarop we in relaties staan. Saturnus toont onze beperkingen en geeft ook beproevingen, geduld en doorzettingsvermogen.

Laten we het eerst over de positieve kant hebben van het ‘huwelijk’ tussen Venus en Saturnus. Dat zijn mensen met een driehoek tussen Venus en Saturnus bijvoorbeeld (en ook Venus in het teken Steenbok).
Mensen die met deze stand worden geboren, nemen de liefde zeer serieus. Als ze zeggen dat ze van iemand houden, dan menen ze dat ook. Ze zullen het echter niet snel zeggen. Omdat ze zo doordrongen zijn van de verantwoordelijkheid die het aangaan van een relatie betekent, zijn ze vaak erg voorzichtig. Ook is hun hart erg kwetsbaar, maar naar de buitenwereld lijkt het alsof ze koel en ongenaakbaar zijn. Ze durven zich pas te geven als ze zich 100 procent veilig voelen bij iemand en ze kunnen oneindig bezig zijn met uitzoeken of ze dat echt zijn, met het testen van hun partner dus!

Venus en Saturnus hebben ook te maken met geld en bezittingen. Deze mensen zien hun partner letterlijk als hun bezit. En vaak gaan ze relaties aan waarin ze materieel steun bieden aan hun partner. Het aangaan van een relatie is een grote stap, maar het verbreken is zo mogelijk een nog grotere stap voor mensen met een verbinding tussen Venus en Saturnus. Ook als de liefde bekoeld is, blijven ze doorgaan. Bang voor de eenzaamheid en de verandering, maar vooral ook bang om de ander te kwetsen. Bovendien ontstaan er vaak allerlei verplichtingen en verantwoordelijkheden, waardoor het praktisch heel lastig is om een relatie af te breken. Daardoor kunnen deze mensen terecht komen in relaties die er alleen nog voor de VORM zijn, maar de INHOUD, het gevoel en de passie, zijn allang dood. Dat is niet erg in werkrelaties, maar in liefdesrelaties is dat een heel zwaar gelach. Vaak komt zo iemand terecht waarin hij het gevoel heeft de ander iets verplicht te zijn, een soort aflossing van een karmische schuld.

Als Venus en Saturnus vierkant of recht tegenover elkaar staan (botsen) dan krijgt dit aspect een grimmiger karakter. De voorzichtigheid kan dan zo groot worden, dat iemand zich nooit, of maar één keer in zijn leven laat gaan in de liefde. De pijn als het dan misgaat is zo groot, dat het jaren kost om er overheen te raken. Een ander negatieve kant van dit aspect is dat iemand kiest voor een relatie waarin materiële of praktische motieven zo zwaar wegen, dat het een relatie wordt, die vanaf het begin puur op eigenbelang is gebaseerd.

Zo’n relatie werkt op den duur als een soort juk, dat – hoe zwaar ook – niet makkelijk af te werpen valt. In dat soort relaties staat het calculeren bovenaan. Voortdurend wordt de rekening bijgehouden van ‘wat deed ik voor jou, wat heb jij voor mij gedaan en was dat wel genoeg’. Vaak is een van beide partners echt de klos, de gever, terwijl de ander verandert in een gebruiker.
Maar in diepere lagen, zijn ze allebei bezig met hun eigen belang.
Ook de gever doet dit met als insteek de ander te verplichten in de relatie te blijven of dankbaar te zijn. Daardoor krijgt de relatie een onvrij karakter en liefde kan niet bloeien in onvrijheid.
Zulke relaties kunnen heel akelig en koel worden, maar toch duren ze lang, want Saturnus zorgt voor situaties die lang duren en waar we een flinke les van moeten leren. Overigens kan dit soort relaties heel fijn beginnen, met een enorm gevoel van vertrouwdheid. Alsof je elkaar al jaren kent. Er zit iets familiairs in, iets van thuiskomen, ook omdat je partner doet denken aan een van je ouders (vaak je vader).

Ook als Venus en Saturnus tussen twee horoscopen een aspect maakt, ontstaan deze relatiepatronen. Maar, tussen twee mensen ontstaat een duidelijke machtsongelijkheid.

De partner die Saturnus inbrengt in het aspect heeft meestal de controle en dus de macht om de relatie te verbreken. Degene die Venus inbrengt, voelt zich vaak met handen en voeten gebonden. De verantwoordelijkheid binnen de relatie weegt veel te zwaar, maar de Saturnuspersoon speelt bewust of onbewust op het schuldgevoel van de Venuspersoon en zo houdt hij of zij de ander gevangen. Zeker als het om vierkanten gaat, zijn dat uiterst onprettige relaties, maar je moet ze uitzitten tot voldaan is aan de karmische opdracht. Dat kan overigens heel praktisch uitwerken. Ik kende zo’n relatie tussen een jong meisje en een tien jaar oudere man. Hij nam haar mee naar een ander land en zodra ze daar was, werd ze verliefd op iemand anders en ze kon de relatie verbreken. Hoewel ze eigenlijk al kort na het begin voelde dat de liefde over was. Maar de opdracht was vervuld. Hij had haar een nieuwe toekomst gegeven. Hoe pijnlijk dat voor hem ook was geweest.

Als beide personen hun Saturnus inbrengen, dan is de macht iets gelijker verdeeld. Dit soort relaties heeft een enorm lange adem, de partners hebben heel veel controle over elkaar. Maar het is voor zo’n stel heel belangrijk om te investeren in de romantiek, anders lijkt het op den duur meer op een zakelijke overeenkomst, en kunnen beide partners zichzelf volkomen kwijtraken in dit soort relaties. Of ze beginnen een dubbelleven buiten de deur, puur omdat ze in zo’n relatie zichzelf niet kunnen zijn.

Als astroloog denk ik dat een paar Saturnus-verbindingen goed zijn voor de stabiliteit in een relatie, maar het kunnen er beter niet teveel zijn, anders kan zo’n relatie jaren voortmodderen op een dood spoor. Toch komen veel mensen daarin terecht. Vooral omdat Saturnus zich in het begin voordoet als veilig en betrouwbaar. En dat is hij ook, maar niets kan verlammender werken dan dat. In zo’n geval kunnen een paar Pluto en Uranus-aspecten tussen de partners wonderen doen!