De film over het leven van Koning George VI (geboren 14 december 1895), de vader van de huidige Engelse Koningin heeft een paar Oscars in de wacht gesleept. Het is dan ook een fraaie verfilming. Maar wat ons volgens mij het meeste raakt aan het verhaal, is het menselijke aspect. Iemand die zo ver van ons afstaat als het lid van een koningshuis, blijkt te stotteren en wordt daarmee aandoenlijk en grijpbaar. Afgezien van de mooie verfilming, is het een prachtig verhaal dat waar is gebeurd. En dat vraagt natuurlijk om een kleine analyse van de cruciale planeetstanden van King George VI.

Mensen met een aspect tussen Chiron (de diepe wond die geheeld moet worden) en Mercurius (de communicatieplaneet) kunnen allerlei beperkingen ervaren in de communicatie en dat dit betekent dat iemand niet uit zijn woorden kan komen, verlegen of geremd kan zijn in de communicatie, maar soms ook letterlijk dat iemand stottert!

En wat leert een blik op de horoscoop van King George VI? Mercurius en Chiron zijn met elkaar verbonden! In de vorm van een sextiel en ook de Zon (individualiteit, ego) doet mee in deze samenstand.

Het zorgt ervoor dat hij een diepe verwonding ervaart in zijn identiteit en vermogen tot communiceren. Het aspect wordt verzwaart door een oppositie van Neptunus (die onzeker maakt en vaag) en Pluto (die het tot een persoonlijke obsessie maakt, alles wordt daardoor een kwestie van leven of dood). Ik zou bijna zeggen: need I say more?

Maar wat ook heel opvallend is, dat is dat Mercurius verbonden is met Lilith. In de vorm van een lastig vierkant maar dat verraadt dat hij juist een soort gave had op het gebied van communicatie. Vooral als kind zal hij waarschijnlijk zo sterk en slim dingen benoemd hebben, dat zijn omgeving daar niet goed op heeft gereageerd. En dan met name zijn vader, want de Zon is verbonden met Mercurius en staat ook voor de vaderfiguur. Hij heeft zijn vader kunnen raken omdat hij zich in wezen sterk met zijn vader verbonden voelde. En die heeft hem zwaar teleurgesteld (zoals in de film ook duidelijk wordt gemaakt). Door George VI belachelijk te maken en te straffen. En daarmee maakte hij van de kracht van zijn zoon, diens zwakte. De missie is dan dat je later in het leven zelf de vaderfiguur moet worden.

Maar hij heeft zijn diepe wond kunnen overwinnen… ook door de steun van zijn vrouw. Dat zie je vaker, dat je de innerlijke verwondingen van Chiron kunt oplossen door de steun (of confrontatie! Dus niet altijd leuk!) van een soulmate, een liefdespartner.

De boodschap van Chiron is een mooie boodschap: dat we het meest kunnen groeien op het gebied van onze diepste wonden. Als we het maar aan gaan.