Zelfs moderne astrologen houden vast aan het idee dat de planeten rond de aarde draaien. Natuurlijk weten wij best dat de planeten rond de zon draaien, maar toch houden we meestal vast aan deze traditie die we geocentrisch noemen. Er zijn ook astrologen die vinden dat het beter is om de zon als middelpunt te nemen. Dat heet heliocentrisch. En dat zou vooral van belang zijn voor wereldwijde fenomenen, de mundane astrologie.

Waarom begin ik hierover? Omdat we nu al meer dan een jaar spreken over Pluto die bezig is met de overgang naar Waterman. Terwijl hij vanuit de zon gezien al die tijd nog in Steenbok verbleef. Maar op 22 januari aanstaande is het echt zo ver. Dan gaat Pluto écht het teken Waterman binnen, ook vanuit de zon gezien. Dat betekent het einde van het Pluto in Steenbok-tijdperk en het echte begin van het Pluto in Waterman-tijdperk. Wat zouden we daarvan kunnen merken?

wie draait er aan de knoppen de komende tijd?

De vorige keer dat Pluto heliocentrisch van teken verwisselde vond plaats op 20 juli 2008. Twee weken later, op 7 augustus begon de oorlog tussen Rusland en Georgië. En twee maanden later, op 15 september ging de Lehmann Brothers Bank failliet, wat het begin was van de bankencrisis. Pluto met zijn vernietigende en transformerende kracht had het voorzien op zaken die door het teken Steenbok worden vertegenwoordigt. Financiële zekerheid, banken, gezagsdragers, autoriteiten. Steenbok is ook het teken van de oude van dagen, de grijsaard, kortom vergrijzing en alle problemen die dat met zich meebrengt. En van de vaderfiguur, het patriarchaat. Wereldwijd kwamen landen en culturen terecht in de greep van conservatieve of orthodoxe leiders. De rechtse wind die is gaan waaien, past mijns inziens dan ook bij Steenbok. Alsof men zich uit alle macht probeert vast te klampen aan gezag om weerstand te kunnen bieden aan de grote veranderingen die in een steeds hoger tempo op ons af komen (klimaat, migratiestromen, digitalisering, globalisering). Interessant in dit licht is om naar de ‘geboortedata’ van landen te kijken. De UK is volgens de meest recente gegevens een Steenbok-land (opgericht op 1 januari 1801). De bankencrisis had relatief veel impact op de UK. En vervolgens kwam de Brexit. Zeer Steenbok: terug naar het verleden, oude waardes koesteren, grenzen aanbrengen.

Vanaf 22 januari 2024 gaat Pluto dus naar Waterman. Dat gaat over de macht van systemen die door mensen zijn bedacht (internet, AI). Ideologieën, republikeinen (!), communisme, socialisme. De macht van grote groepen die het individu overstemmen. Over androgynie, genderfluïditeit. Je mag de woke-gedachte onzin vinden, maar ik denk dat er iets in doorschemert van Pluto in Waterman. De macht van het anders-zijn. Waterman is verder het teken van de opstandige puber, rebellerende jongeren en grote volksbewegingen. De vorige keer dat Pluto in Waterman stond, vond de Franse revolutie plaats (van 1789 – 1799). De macht van adel en geestelijkheid werden teruggedrongen onder druk van radicale politieke groeperingen, de mensenmassa in de steden en boeren op het platteland. Oude ideeën van absolutisme, aristocratie en de macht van de kerk werden vervangen door het idee van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hoe Waterman wil je het hebben?

Ik ben benieuwd of er een groot incident plaatsvindt de komende twee maanden – die net als het faillissement van de Lehmann Bank – zijn schaduw vooruitwerpt. Misschien gaat een cruciaal deel van internet serieus plat. Of China laat zijn spierballen zien. De verhouding tussen ouderen en jongeren kan opeens snel kantelen. Hetzij in aantallen, hetzij in machtsverhoudingen. Landen die communistisch zijn, denk aan Noord-Korea en Cuba kunnen een soort shocktherapie ondergaan. Socialistische en communistische partijen zouden zich gedwongen kunnen zien zichzelf opnieuw uit te vinden. Er kunnen zich allerlei kleine en grote revoluties voltrekken.

Verder is de positie van Uranus van belang, Uranus is namelijk de heer van het teken Waterman. Toen de Franse revolutie begon stond Uranus nipt in het teken Leeuw. Frankrijk werd in die tijd gezien als een Leeuw-land (Met als ultieme symbool de Zonnekoning van 1643 – 1715). Momenteel staat Uranus in Stier. Daarom zouden de komende twee jaar omwentelingen kunnen plaatsvinden in landen die onder Stier vallen. Dat zijn bijvoorbeeld Zuid-Afrika (27 april 1994), Cuba (20 mei 1902) en Israël (14 mei 1948). Dit zijn landen om in de gaten te houden. In het geval van Israël is er met de oorlog tegen Hamas en de protesten tegen Netanyahu al heel veel aan de hand.

In januari 2026 gaat Uranus naar Tweelingen. Dan zouden de revolutionaire krachten van Pluto kunnen verschuiven naar landen (en fenomenen) die onder Tweelingen vallen. Ik dacht meteen aan de mogelijkheid van een burgeroorlog in de VS. De VS zijn volgens Independence Day (4 juli 1776) een Kreeft-land. Maar door traditionele astrologen werd de US vaak getypeerd als een Tweelingen-land. Relevanter: Uranus (revolutie) én Mars (vechtlust) staan in de horoscoop van de VS in het teken Tweelingen. En de Maan (veiligheid en emoties) in het teken Waterman.

Hoe moeten we de recente opkomst duiden van populistische leiders? Vertegenwoordigen zij het laatste restje Pluto in Steenbok? Of een eerste blik van wat de opstandige Pluto in Waterman in petto heeft voor ons? Lastig, Ik neig ernaar te denken dat het binnenkort gedaan is met alles wat boos, rechts en op leeftijd is. Maar je kunt ook betogen dat Trump, Wilders of Javier Milei (de man met de kettingzaag van Argentinië) een soort opstandige pubers op leeftijd zijn, die iets van de Waterman-energie vertegenwoordigen.

Doorslaggevend is echter dat Waterman helemaal niet gaat over leiders en leiderschap. Leiderschap is een Steenbok-thema. Al die vreemde leiders laten hooguit zien dat Pluto het fenomeen leiderschap 16 jaar lang onderuit heeft gehaald en dat ‘het leiderschap’ zichzelf opnieuw zal moeten uitvinden. Waterman gaat over systemen, uitvindingen, technologieën en ‘ismes’ die het menselijk tekort moeten overstijgen (of ze dat kunnen is een tweede). Dus daar gaat Pluto zich in Waterman mee bemoeien en die zullen zich de komende periode opnieuw moeten uitvinden… Het socialisme zal misschien zijn aandacht moeten verplaatsen en verbreden van de uitgebuite arbeiders naar de uitgebuite aarde en de uitgebuite dieren.

En wat betekent de intrede van Pluto in Waterman voor ons individueel? Mensen met belangrijke planeten (bijvoorbeeld Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars) in de eerste 3 graden van Waterman, Stier, Leeuw of Schorpioen zullen op korte termijn de meest ingrijpende of transformerende ervaringen opdoen. Idem dito voor mensen met zo’n persoonlijke planeet in de eerste graden van Kreeft en Maagd. Er ontstaan omstandigheden en situaties die het noodzakelijk maken om jezelf diepgaand in de ogen te kijken. Je zult sommige ideeën loslaten over wie je bent en wat belangrijk voor je is. Of dat nu gaat over liefde, carrière, gezondheid of bezit. Dat zijn geen makkelijke episodes. Maar ze zijn ontzettend waardevol om te ontdekken wie je echt bent en om te merken hoeveel power je kunt aanboren als het nodig is. Je kunt nachten wakker liggen, je gedachten kunnen eindeloos in cirkels draaien maar vroeg of laat besef je waar het heen moet. En dan is het ook goed.

Maak er een mooi 2024 van!