Mildred Norman (18 juli 1908 – 7 juli 1981) liet op 44-jarige leeftijd haar gewone leven achter zich om te beginnen aan een 28 jaar durende voetreis als Peace Pilgrim.

Ze ging op pad zonder geld of bezittingen en liep net zo lang door met honger en slaap tot iemand haar eten of een bed aanbood. Onderweg sprak ze met iedereen over haar boodschap: vrede.

Onlangs kwam ik een inspirerend boekje tegen waarin ze haar belangrijkste inzichten heeft vastgelegd en ik vroeg me af – net als bij alle mensen die een extreem lot hebben – hoe haar planeten er bij stonden. En dan met name de Noordelijke Maansknoop en Lilith, de twee punten in de horoscoop die na iemands 35e zijn of haar levensmissie onthullen.

Ze heeft de Noordelijke Maansknoop in Kreeft, conjunct Venus en Mercurius en Lilith in de Leeuw. De Noordelijke Maansknoop in Kreeft geeft de opdracht te breken met verplichtingen en je gevoel te volgen. Ook gaat het erom daarin een moederlijke, verzorgende rol aan te nemen. Venus is bij uitstek de planeet van de harmonie, liefde en vrede. Mercurius geeft je de opdracht te communiceren, een boodschapper van de goden te zijn.

Dus dat ze deze taak op haar schouders nam past binnen haar verhaal. Maar toch verklaart het niet waarom ze zo’n radicale keus maakte. Daarvoor moeten we even terug naar de Zuidelijke Maansknoop. Daar staat Uranus, die ervoor zorgt dat iemand op de wereld komt met een grote sociale betrokkenheid en een verantwoordelijkheidsgevoel. Ook zorgt Uranus voor radicale lotswendingen. Wat verklaart dat ze zo maar ineens haar vertrouwde leven achter zich liet.

Misschien had een politieke carrière logischer geweest maar die past meer bij de Zuidelijke Maansknoop. En we moeten altijd losbreken van de Zuidelijke Maansknoop, ook al kunnen we de inzichten of ervaringen die erbij horen, meenemen op ons levenspad.
Mildred moest het puur op een gevoelsmatige manier gaan doen, zonder zekerheden en zonder structuur. Bovendien staat haar Lilith in Leeuw en dat is een stand die zegt dat je puur je eigen originele en creatieve weg moet gaan. En dat heeft ze gedaan op een manier waar we allemaal iets van kunnen leren.