In oktober danst Mercurius rond de Noordelijke Maansknoop en dat maakt dat we open staan voor écht contact. Mercurius is de planeet van de communicatie, van het woord en van het echte contact. Zonder de boodschappen van Mercurius zouden we elkaar continu verkeerd begrijpen. De Noordelijke Maansknoop is een belangrijk punt dat ons helpt om onze lots- en zielsbestemming te vinden. Als die twee elkaar vinden is dat belangrijk voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Dan is het de bedoeling dat we een stap maken in de richting van pure en zuivere communicatie. Dat doen we niet door te liegen maar door de waarheid te vertellen. Dat doen we ook niet door in te vullen wat een ander denkt of voelt, maar door het de ander te vragen. Dat doen we niet door dubbele boodschappen te sturen, maar door eenduidig ons verhaal te doen. Bij deze planeetstand worden kwetsbaarheid en oprechtheid in het contact begrepen. Ze zorgen ervoor dat we elkaar kunnen omarmen. Pogingen om anderen te misleiden slaan de plank mis. Dat zullen we merken in het politieke en maatschappelijke veld, maar we zien het ook in ons dagelijkse leven. Of we nu boodschappen doen in de supermarkt of op de koffie gaan bij een vriendin. Nu is zuiverheid in communicatie altijd belangrijk. Maar oktober geldt dit meer dan normaal. Het lijkt net of we er niet langer mee wegkomen als we niet rechtstreeks of onduidelijk communiceren. Het is de bedoeling dat we betere mensen worden, dat we leren om echter te zijn in ons contact, daarin een soort groeispurt door te maken. Communicatie werkt naar twee kanten. Het gaat niet om een signaal dat we uitzenden, maar ook over de signalen die we ontvangen. Mercurius bij de Noordelijke Maansknoop helpt om ons meer dan normaal tussen de regels door te kunnen lezen. Hij helpt ons om beter te luisteren naar wat anderen te vertellen hebben. Ook als het mensen zijn die geen macht hebben of ‘niet belangrijk’ zijn. Zo kan Mercurius helpen de solidariteit en samenhang in de samenleving te versterken en daar hebben we allemaal baat bij.

Contact maken, bellen, communiceren met 'vreemdelingen', het terrein van Mercurius, boodschapper van de Goden.

Contact maken, bellen, communiceren met ‘vreemdelingen’, het terrein van Mercurius, boodschapper van de Goden.

We krijgen van Mercurius een uitnodiging om onze vooroordelen en rotsvaste overtuigingen opzij te zetten. Want als we daaraan vasthouden, staan we niet open voor een dialoog, maar zijn we alleen maar bezig met het ventileren van meningen. Mercurius wil ook dat we openstaan voor verandering, dat we flexibel zijn. Dat betekent niet dat we met alle winden hoeven mee te waaien, maar wel dat we serieus in overweging nemen wat een ander te zeggen heeft. Dat we onszelf afvragen of er misschien een kern van waarheid inzit. We zullen meer dan in de rest van het jaar verzeild raken in discussies. Als we die voeren met Mercuriale slimheid, openheid en humor, dan verlopen ze constructief en kunnen we er iets van opsteken. Omdat Mercurius en de Noordelijke Maansknoop in het teken Maagd staan, kan het gesprek vaak gaan over gezondheidskwesties en over het nemen van verantwoordelijkheid voor praktische zaken. Dat geldt op individueel niveau en op maatschappelijk niveau. Het mooie is dat Mercurius (die ook wel de boodschapper van de Goden wordt genoemd) niet alleen dialogen voert, maar ook nieuwe wegen kan aanwijzen. De tekens Maagd en Tweelingen staan meer dan andere tekens onder de invloed van Mercurius. Zij zullen dus meer van zijn energie merken. Zij kunnen het gevoel hebben dat ze moeten bemiddelen, anderen moeten helpen om betere gesprekken te voeren. Dat doen ze met liefde. Zowel Maagd als Tweeling kunnen van nature erg goed naar beide kanten van de medaille kijken en – als ze het willen – ervoor zorgen dat een discussie zuiver loopt. Deze maand krijgen ze meer dan eens de kans om deze kwaliteiten te laten zien.