Zes dagen geleden heb ik op FB jullie medewerking gevraagd aan een klein onderzoekje naar de Meest Voorkomende Planeetstand op het moment dat mensen hun Grote Liefde ontmoeten. Ik heb de data van 36 mensen ontvangen en gebruikt. Jullie hebben even op de uitslag moeten wachten, want het was een behoorlijke klus. Maar, het heeft een leuke verrassing opgeleverd:

Venus progressief in aspect met Uranus geeft een grotere kans dat een nieuwe relatie ontstaat. En dan vooral het driehoek-aspect! De driehoek Venus-Uranus was bij maar liefst 8 van de 36 mensen actief toen ze hun partner ontmoeten. Dat is 50 procent meer dan je verwacht op grond van kansberekening! En nog eens 8 mensen hadden een ander Venus Uranus aspect.

Die conclusie is als volgt tot stand gekomen: In de horoscopen van 36 mensen heb ik naar de standen van hun progressieve Venus gekeken. Zowel in de geocentrische (vanaf de aarde) als in de heliocentrische (vanaf de zon) horoscoop. Bij progressies ga je uit van de regel dat elke dag na de geboorte een levensjaar vertegenwoordigt. Dus wat in je dertigste levensjaar gebeurt kun je aflezen aan de planeetstanden op de dertigste dag na je geboorte.

Ik heb niet gekeken naar de aspecten met de Zon, Maan en Mercurius. Waarom niet? Bij de Maan zit een grote onnauwkeurigheid omdat hij zo snel beweegt. Het kan best zijn dat de Maan belangrijk is, maar dat kun je alleen bepalen met zeer exacte data, Lastig, want soms ligt er tussen een ontmoeting, een eerste kus en ‘het is aan’ wel een jaar. Welke datum neem je dan? Welke planeetstand? Onbruikbaar dus, die Maan.

Zon en Mercurius bewegen vaak langere tijd in dezelfde richting als Venus, waardoor het aspect dat ze met Venus misschien wel vijf of tien of 20 jaar van je leven hetzelfde blijft. Dus daar hebben we ook niks aan. Dat betekent niet dat Zon of Mercurius geen rol spelen, maar je kunt er geen statistiekjes op loslaten. Ik heb me beperkt tot de volgende acht: Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Chiron en Juno.

De eerste vraag die je kunt stellen is.. is het wel zo relaties vaker ontstaan als Venus progressief een aspect maakt?
Daarvoor moeten we kijken hoe groot het aantal aspecten is dat je verwacht en dat vergelijken met het aantal aspecten dat daadwerkelijk optreedt. Het antwoord is NEE! Venus Progressief in aspect met een andere planeet komt niet veel vaker voor dan normaal als mensen een relatie beginnen! Op grond van mijn berekening (met orbs van 3 graden voor alle aspecten) verwachte ik dat er bij 36 mensen in totaal 96 aspecten met Venus zouden moeten zijn. 48 in de helios en 48 in de geos. En dat vond ik precies. Geen effect dus!

Maakt het uit of een Venus-aspect ingaand is?
Ingaande aspecten zijn onderweg naar een orb van nul graden, oftewel het moment dat ze exact zijn daarom zouden ze in kracht toenemen. Zou een nieuwe levensfase zoals een relatie beginnen bij een ingaand aspect? Of vaker bij een uitgaand aspect? Het antwoord is… Dat maakt niet uit. Van de 96 Venus-progressief aspecten zijn er 47 ingaand en 49 uitgaand. Mooi statistisch verdeeld.

Zou het verschil maken WELK type aspect Venus maakt?
Zouden bepaalde aspecten vaker voorkomen? Hier komt de lijst:

1. Driehoek: 28 x
2. Vierkant: 20 x
3. Inconjunct: 18 x
4. Oppositie: 9x (gecorrigeerd 18x)***
5. Sextiel: 16 x
6. Conjunctie: 5x (gecorrigeerd 10x)***

De Driehoek knalt eruit! En de conjunctie ook, maar dan in negatieve zin.
***Let op, de oppositie en conjunctie geven een vertekend beeld: de kans op deze aspecten is half zo groot als de kans op de andere aspecten. De gecorrigeerde score van de oppositie is 18, ongeveer wat je verwacht. De gecorrigeerde score van de conjunctie is dan 10 en dat is echt lager dan je zou denken.

Doen bepaalde planeten het beter dan andere?
Statistisch mag je verwachten dat de 96 Venus-aspecten die ik heb geteld eerlijk verdeeld zijn over Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus Neptunus, Pluto en Chiron. Dat wil zeggen ongeveer 12 aspecten per planeet. Ook als er 10 tot 14 aspecten worden gevormd, valt dit nog binnen het toeval. Pas als een van de planeten zich veel vaker of minder vaak met Venus verbindt, zou dat iets kunnen betekenen. Zie hier de uitslag:

Mars9x
Mars wordt bezongen als de planeet die zorgt voor erotiek maar blijkt niet speciaal betrokken bij de fase waarin mensen verliefd worden. Bummer!

Jupiter – 13x
Als geluksplaneet en planeet die optimistisch maakt… had Jupiter wel wat hoger mogen scoren! Helaas, Jupiter doet leuk mee, maar vergroot niet de kans dat je tegen de grote liefde aanloopt

Saturnus – 12x
Saturnus wordt opgevat als een boodschapper van eenzaamheid en liefdesonheil. Deze planeet blijkt het ontstaan van een nieuwe liefde echter niet in de weg te staan. Ik hoop dat dit een geruststelling is voor mensen met een Venus-Saturnus-aspect progressief!

Neptunus – 11x
Deze planeet heeft de naam van ‘roze bril’ en romantisch. Maar de score houdt niet echt over als er liefdesbanden worden gesmeed!

Pluto – 13x
Pluto vertegenwoordigt veel van wat we zoeken in relaties: transformatie, een diepe intimiteit en passie. De verzengende jaloezie en bezitterigheid waar vaak sprake van is, is ook een typische Pluto ‘kwaliteit’. Maar ook Pluto heeft geen duidelijke rol in het al dan niet ontstaan van een liefdesband.

Chiron – 10x
Chiron zie ik vaak terug in soulmaterelaties in de synastrie (horoscoopvergelijking tussen twee personen). Maar hij doet dus bijzonder weinig als aanwijzer van stabiele relaties voor individuele personen. 

Juno – 10x
Deze kleine plaaggeest wordt door sommige astrologen als aanwijzer gezien van ‘Het Huwelijk’, de liefdesrelatie. Niet echt dus. Volgens de Magi vergroot hij de kans op buitenechtelijke affaires. Dat gaan we een andere keer onderzoeken. Voor stabiele relaties betekent ie in elk geval niets.

Uranus – 18x
De planeet die zorgt voor het toeval, voor ontmoetingen, voor het onverwachte blijkt de enige te zijn die eruit schiet bij het ontstaan van stabiele relaties! Misschien wel in lijn met het idee dat de liefde ons vaak overkomt, ons overvalt, zomaar uit de lucht komt vallen… Een erg verrassende uitkomst!

%d bloggers liken dit: