Bij volle maan voelen veel mensen zich anders. Ze hebben zin om erop uit te gaan of ze zijn emotioneler dan normaal. Zelfs mensen die niets geloven van de invloed van planeten, geven vaak toe dat er iets aan de hand is met de maan. Dat valt ook wetenschappelijk aan te tonen. Rond volle maan worden er meer kinderen geboren. En vrouwen weten dat er een keurige samenhang is tussen hun maandelijkse cyclus en de stand van de maan.

Astrologie duidt de maan als het hemellichaam (de maan is officieel geen planeet) dat verbonden is met onze emoties. Zij staat symbool voor onze moeder, voor vrouwelijkheid en vertegenwoordigt dat waar we ons veilig bij voelen. En omdat onze gezondheid zo sterk verbonden is met onze emoties, zegt de positie van de maan in je horoscoop ook iets over je lichamelijke zwakke plek.

Als je niet weet waar je maan staat, vind je onder ‘zelf astrologie leren’ een programma waarmee je al je planeten kunt berekenen. Het programma is in het Engels. Vul je geboortedatum in, het tijdstip en je geboorteplaats.

Kijk voor je maanteken achter ‘Moon’. Aries = Ram, Taurus = Stier, Gemini = Tweelingen, Cancer = Kreeft, Leo = Leeuw, Virgo = Maagd, Libra = Weegschaal, Scorpio = Schorpioen, Saggitarius = Boogschutter, Capricorn = Steenbok, Aquarius = Waterman en Pisces = Vissen.

Om een eerste indruk te krijgen van wat de Maan met je doet, geef ik hier de interpretatie van de Maan in de twaalf tekens van de Dierenriem. Er valt uiteraard veel meer over te vertellen en behalve het teken, zijn ook de aspecten van belang. De maan oppositie Saturnus geeft een volkomen ander ‘emotioneel lichaam’ dan de maan vierkant Jupiter, om maar twee uitersten te noemen. Ook zou je de Maan voor mannen en vrouwen verschillend moeten duiden. Bij beiden zegt hij iets over je emotionele kant, maar bij mannen vertegenwoordigt de Maan ook een deel van de vrouwen in zijn leven. Voor vrouwen gaat het om haar eigen identiteit.

Maan in Ram
Wat je vaak ziet bij Maan in Ram is dat de moeder letterlijk of emotioneel nog erg jong was toen ze haar kind moest opvoeden. Daardoor is ze niet altijd verantwoordelijk met hem omgegaan. Ze stelt haar eigen belang voorop of gedraagt zich kinderlijk of impulsief. Dat geeft je niet echt het gevoel dat je veilig bent. Je leert dat je moet vechten om te krijgen waar je recht op hebt. Als je volwassen bent, vertaalt zich dat in een emotionele kortsluiting. Je kunt te snel de indruk krijgen dat je belangen worden geschaad en dan razendsnel overgaan tot de aanval. Je woede en agressie uitten zich fysiek en kunnen daarom ook snel weer wegvloeien (het zit niet diep). Dus het is niet zo dat je diepgaande haat of wrok koestert. Anderen ervaren je echter als ‘heftig’. Het positieve is dat je met Maan in Ram behoorlijk assertief kunt zijn. Emoties inslikken zit er niet in. Sport en beweging is een erg goede uitlaatklep voor frustratie en helpt om je emotioneel in balans te brengen. Het ontbreken van een veilig gevoel, kan je tot een ‘rolling stone’ maken. Were ever I lay my head there is my home.

Maan in Stier
Maan in Stier heeft meestal een moeder met een sterk besef van normen en waarden, die hecht aan haar bezittingen en die materiële waarden voorop stelt. Dat kan een heel solide basis zijn, maar vaak ontbreekt het gevoel dat er van je gehouden wordt om wie je bent. Je kunt door je moeders opstelling de indruk krijgen dat je pas iemand bent als je veel hebt. Als je volwassen bent, kan dat zich uitten in een enorme behoefte aan geld of spulletjes. Daar ontleen je een veilig gevoel aan en gevoel van eigenwaarde. Ik heb vaak mensen met Maan in Stier gezien die een enorme opslagruimte in hun huis hadden, met voorraden zeeppoeder of snuisterijen. Ook kan er een enorm getwijfel en gedoe ontstaan als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Als de eigenwaarde niet sterk is ontwikkeld is het heel moeilijk om te voelen wat je wilt. Maan in Stier kan proberen zijn negatieve emoties weg te eten. De kunst is echter om je eigenwaarde op een positieve manier te ontwikkelen. Muziek, tuinieren en het met de handen maken van kunstvoorwerpen (bijvoorbeeld klei, keramiek) zijn een uitstekende manier om emotioneel je balans te vinden en een toestand van zen te bereiken.

Maan in Tweelingen
De moeder van een kind met Maan in Tweelingen legt enorm de nadruk op het mentale, op de intelligentie, op slim zijn. Daarin wordt het kind gestimuleerd. Emoties worden weggeredeneerd. Dat heeft iets kils, hoe goed ook bedoeld. Het kind zal zijn rationele vermogens sterk ontwikkelen en slim zijn. Dus daar ligt een kracht. De verwarring ontstaat echter zodra er ‘een emotie komt opzetten’. Dan kan Maan in Tweelingen totaal verbaasd zijn dat ie zoiets heeft als een ‘gevoel’ en proberen daar vat op te krijgen met enorme redenaties over wat er aan de hand is. Dat werkt natuurlijk niet. Emoties zijn wat ze zijn, die moet je gewoon ondergaan en dan lossen ze zichzelf op. Als je probeert ze weg te redeneren of te vele te interpreteren, dan kunnen ze juist hinderlijk worden. Bovendien brengen al die redenaties je verder af van je kern en je onderbuikgevoel. Daarom vinden mensen met Maan in Tweelingen het moeilijk om beslissingen te nemen en ervaren ze altijd een innerlijke onrust en tweestrijd. Maan in Tweelingen voelt zich veilig als hij ‘alle informatie’ heeft verzameld. Hij of zij zou er geen bezwaar tegen hebben in een bibliotheek te wonen. Een gezondere manier om emotionele rust te vinden is het superbrein tot zwijgen brengen, via meditatie of mindfulness en zo leren om contact te leggen met het gevoel.

Maan in Kreeft
Met Maan in Kreeft is je moeder een echt moederdier. Ze gaat een diepe band aan met haar kinderen. Dat geeft mensen met Maan in Kreeft een voorsprong op emotioneel gebied. Maar er kan ook iets insluipen van teveel symbiose met de moeder. Dan voelt het kind zich zo sterk met de moeder verbonden, dat het moeite heeft om op eigen benen te staan, of beslissingen te nemen die tegen de wens van de moeder ingaan. Daar hoeft de moeder zich niet eens voor uit te spreken, dat wordt door een kind gewoon aangevoeld. Die houding werkt door tot je hoog en breed volwassen bent. Dan kan die symbiotische manier van doen ook opspelen in de relaties met anderen. Als die daar niet goed mee omgaan, dan kan het veilig lijken zoveel mogelijk weg te kruipen in de veilige sfeer van huis en familie. Daar is het altijd warm en gezellig. Maar je mist de spannende ervaringen in de buitenwereld. Je mist ook de kans om te leren puur op je eigen emoties te varen, los van die van je moeder of familie. Van alle tekens is Maan in Kreeft het meest gevoelig voor de effecten van volle Maan. Sowieso reageert Maan in Kreeft emotioneel heel sterk op alles. Vooral op zielige en sentimentele zaken. Maar hoe dramatisch dat er ook uit kan zien voor anderen, inwendig heeft Maan in Kreeft behoorlijk wat veerkracht, juist omdat hij aan emoties toegeeft en er niet tegen vecht.

Maan in Leeuw
Het kind met Maan in Leeuw krijgt van zijn moeder mee dat het aandacht krijgt als het ‘leuk’ is of ‘grappig’. Kunstjes vertonen is iets waarvoor het wordt beloond. De moeder is vaak dol op dit kind omdat het de jongste of de leukste is in haar ogen. Ze zet het kind misschien op een voetstuk en kan het behoorlijk verwennen. Daardoor voelt dit kind zich pas veilig en goed als het zijn zin krijgt of in het middelpunt van de belangstelling staat. Maar als je volwassen bent, lukt dat natuurlijk niet altijd. Dan kan de twijfel en frustratie toeslaan. Ben ik wel mooi, interessant of leuk genoeg? Dus hoe goed de bedoeling van de moeder ook was, dit kind kan door al die aandacht juist onzeker worden. Het kan dan alles doen om toch de bevestiging van buitenaf te krijgen. Door continu leuk te doen of door te acteren (letterlijk of figuurlijk). Iemand met Maan in Leeuw kan enorme drama’s schoppen en ondertussen het contact met zijn eigen emoties helemaal kwijt zijn. Ook kan hij of zij zich verliezen in dansen, uitgaan en flirten. De beste manier om je emoties te vinden is echter tijd doorbrengen met (je eigen) kinderen. Daar gaat iets helends vanuit, want het brengt je gekwetste ego tot zwijgen en het leert je om aandacht te geven en anderen te entertainen op een oprechte manier.

Maan in Maagd
De moeder van een kind met Maan in Maagd is vaak een enorme perfectionist. Alles moet tot in de puntjes geregeld zijn. Kleertjes netjes, spulletjes op hun plek, kamer opgeruimd. En al snel wordt een kind met Maan in Maagd reuze onzeker. Hoe hard het ook zijn best doet om te voldoen aan moeder’s eisenlijst, het is nooit goed genoeg. Dat kan zich later als het groot is vertalen in ‘ik ben nooit goed genoeg’. Je kunt dan enorm onzeker zijn, vooral op lichamelijk niveau. Een kleine onvolkomenheid kan dan een enorm probleem worden waar alle emotionele onzekerheid op wordt gericht. Je kunt je vastklampen aan eindeloze rituelen om je bestaan op orde te krijgen en emotioneel totaal van slag zijn als er iets niet op zin plek ligt. De emotie die de boventoon kan gaan voeren is ‘irritatie’. Als anderen de orde verstoren, kan Maan in Maagd zich enorm ergeren. Je maakt van een mug een olifant, vinden anderen. Die zien niet dat het niet gaat om die handdoek op de grond, maar om emotionele veiligheid en het gevoel hebben dat je ‘goed genoeg bent’ en ‘er mag zijn’. Maan in Maagd kan zich ontpoppen als een workaholic en een healthfreak. Maar je zou moeten leren om stil te staan bij je emoties. Ook contact met dieren is waardevol voor maan in Maagd omdat hun liefde onvoorwaardelijk is en helpt om jezelf te accepteren.

Maan in Weegschaal
De moeder van een kind met Maan in Weegschaal is zeer gericht op haar partner. Zij zal haar best doen de relatie met haar man tot een succes te maken, ook als dat ten koste gaat van haarzelf. Ruzie maken vindt ze moeilijk. Alles voor de lieve vrede. En heeft ze geen partner, dan kan ze de behoefte om ‘een stel’ te zijn, projecteren op haar kind. Het kind met Maan in Weegschaal leert daardoor dat het beter is je eigen behoeftes opzij te zetten voor die van de ander en kan moeite hebben om voor zichzelf op te komen. Je vindt het moeilijk om ruzie te maken. Eenmaal groot dan kan het een bijzonder onveilig gevoel zijn om in je eentje te leven. Dus moet er kost wat kost een partner komen, of diegene nou bij je past en lief is of niet. Eigenlijk geeft alles wat niet mooi of niet harmonieus is je een onprettig gevoel. Daar kun je niets aan doen. Het stileren van je eigen woonomgeving kan enorm belangrijk zijn. Harde geluiden, alles wat de rust en harmonie verstoort, probeer je uit te bannen. Maan in Weegschaal heeft net als de andere luchttekens, de neiging zijn emoties verstandelijk te benaderen. Via de gedachte: hoe zou een ander dat zien. Daarom worden de emoties te veel ingehouden en kunnen ze zelfs een groot raadsel zijn. Muziek kan zeer heilzaam voor je zijn omdat muziek het contact met je emoties helpt herstellen.

Maan in Schorpioen
De relatie tussen een kind met Maan in Schorpioen en zijn moeder is meestal op zijn minst nogal gecompliceerd. Dit kind ervaart zijn moeder als manipulerend en machtig. Maar er kan ook een diep verraad plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de moeder het kind op een cruciaal moment in de steek heeft gelaten. Daar kan de moeder misschien niets aan doen, maar bij het kind met Maan in Schorpioen wordt een diepe wond geslagen, waardoor het moeite heeft om anderen te vertrouwen. Vaak blijft je heel je leven lang zoeken naar emotionele veiligheid, maar als jij die vindt, raakt je in paniek. Je kunt je dan afsluiten of terugtrekken. Of je manipulatief opstellen om te voorkomen dat anderen je in de kaart kijken. Daardoor kunnen je relaties moeizaam verlopen, want een ander begrijpt niet waarom jij zo moeilijk doet. En met maan in Schorpioen kun je dat ook niet goed uitleggen. Jij verdrinkt in je emoties of je hebt er geen woorden voor. Soms verlies jij je in destructief gedrag, maar dat werkt natuurlijk niet. Emotionele veiligheid vindt jij door af te dalen in je trauma’s en pijnlijke herinneringen, door je angst, woede of wrok te accepteren en door te merken dat er niets is om bang voor te zijn. Als je daar doorheen bent gegaan, ben jij een meesterlijke therapeut, omdat jij precies kunt invoelen en doorgronden wat er in een ander omgaat.

Maan in Boogschutter
De moeder van Maan in Boogschutter is geen standaard-moeder. Ze legt in de opvoeding of in het gezin de nadruk op haar religieuze of culturele identiteit. Die is erg belangrijk. Misschien wel belangrijker dan de emotionele behoefte van haar kind. Ze gaat fanatiek naar de kerk en legt dat ook op aan haar kind. Of ze komt uit een ander land en heeft moeite met de cultuur waardoor haar kind het idee krijgt dat het ontheemd is. Of het komt klem te zitten tussen twee culturen. Of de moeder is onrustig en sleept een kind mee van het ene naar het andere land. Dat betekent soms een rijke jeugd waarin je veel leert en ervaart. Maar echt wortel schieten op een veilige plek, je echt ergens ‘thuis’ voelen, is moeilijk. Daarom kan maan in Boogschutter enorme moeite hebben zich te settelen. Jij bent altijd onrustig, bevangen door Wanderlust. Jij zoekt als volwassene misschien een veilige basis in een ander land. En dat levert zeker stimulerende ervaringen op. Ook typerend voor maan in Boogschutter is het opblazen van de emoties om de aandacht te krijgen die jij nodig hebt. Maar echte emotionele veiligheid is niet alleen een kwestie van aandacht of emigreren. Die gaat over het vinden van je eigen basis. Door naar binnen te gaan en stil te zitten en te luisteren naar je innerlijke stem, die bijzonder wijs is en je een lucky touch geeft.

Maan in Steenbok
Kinderen die worden geboren met de maan in Steenbok hebben vaak geen makkelijke kindertijd. Al vroeg krijgen ze te maken met verantwoordelijkheden die eigenlijk te zwaar zijn. De moeder van zo’n kind legt teveel de nadruk op ‘hard werken’, ‘flink zijn’, ‘presteren’. Daar gaat het kind naar leven, waardoor het als volwassene zeer plichtsgetrouw is en altijd de lasten van anderen op zijn schouders neemt. Maar emotioneel verwaarloost het zichzelf. Dat kan een diep gevoel van eenzaamheid geven en depressieve gevoelens. Die zware stemming wordt overschreeuwd door hard te werken en flink te zijn. Daardoor kan maan in Steenbok een echte workaholic worden. Maar hoe hard jij ook werkt, het is nooit genoeg om je goed of veilig te voelen. Ook geld kan een enorme bron van zorg worden, er is nooit geld genoeg om echt te kunnen ontspannen in een zeker gevoel te ervaren. Je hebt enorme moeite om je ware emoties te laten zien (al voel je ze wel degelijk!). Maar des te sterker reageer je als er ‘iets zieligs’ op tv is. Dan biggelen de tranen misschien wel over je wangen. Ook in het verbeelden van emoties (acteren) kun je uitblinken. Dan vindt je een uitlaatklep. Steenbok is namelijk ook het teken dat ‘vorm geeft aan’, in dit geval de emoties. Het vinden van basisveiligheid is voor maan in Steenbok een enorme uitdaging. Jij zoekt het in materie en werk, maar jij vindt het door je ‘innerlijke kind’ te koesteren.

Maan in Waterman
De moeder van een kind met maan in Waterman is vaak het toonbeeld van emancipatie. Het is een vrouw die de nadruk legt op sociale contacten, haar vrienden of haar betrokkenheid bij een maatschappelijk ideaal zoals een politieke partij. Persoonlijke emoties zijn niet belangrijk, ze spreekt haar kinderen al snel aan op hun ratio en volwassenheid en sociale instelling. Als het kind verdrietig is, mag het zich niet aanstellen want de kinderen in arme landen hebben het écht moeilijk. Kinderen met maan in Waterman kunnen daardoor het gevoel krijgen dat ze niet echt belangrijk zijn voor hun moeder. Wat ook wel gebeurt is dat de moeder zich te veel gedraagt als ‘een vriendin’ en te weinig als een veilige haven. Je leert emoties te benaderen via je verstand en je kunt daardoor moeite hebben te voelen wat er met je aan de hand is. Ook kun je moeilijke emoties weg redeneren omdat die niet sociaal wenselijk zijn. Maar we hebben nu eenmaal allemaal weleens een onaangepaste emotie. Dat maakt ons menselijk en ‘echt’. Omdat je die niet makkelijk laat zien, kunnen andere mensen je ervaren als kil of afstandelijk. Heel sociaal en aardig maar niet iemand bij wie je je hart uitstort. Je kunt prachtige idealen nastreven, maar je ondertussen hol en eenzaam voelen, omdat jij moeite hebt om jezelf echt met anderen te verbinden. Terwijl dat het juist is dat je veiligheid en warmte geeft. Daarom is een diepe vriendschap het beste dat maan in Waterman kan overkomen.

Maan in Vissen
Kinderen van een moeder met maan in Vissen hebben in hun jeugd vaak het gevoel gehad dat ze door hun moeder niet werden gezien. Hun moeder leefde in een eigen wereld, in een droomwereld, soms was ze afwezig of verslaafd of er waren psychiatrische problemen waardoor ze onbereikbaar was. Het kind met maan in Vissen leert daardoor om zich terug te trekken in zijn eigen droomwereld, waar alles perfect is. Dat is voor de creativiteit van deze kinderen fantastisch. Kinderen met maan in Vissen zijn buitengewoon fijnbesnaard en kunnen met hun fantasie de mooiste dingen creëren, in kunst of muziek. Ook zijn ze bijzonder empathisch, Maar wat je niet hebt meegekregen is een fundament waarmee je de grauwe en praktische realiteit te lijf kunt gaan. Rekeningen betalen, opruimen, vervelende klusjes doen. Je zoekt veiligheid in een droomwereld of een verslaving. De realiteit kan daardoor steeds onveiliger vormen gaan aannemen (deurwaarders, problemen, rommel in huis). De kunst is natuurlijk dat je leert om je veilig te voelen bij het uitvoeren van alledaagse en aardse zaken. Een goede manier om dat te leren is door praktische klusjes te doen voor anderen die je hulp nodig hebben. Dan doe je iets aards met je emoties en je krachtige empathie. Verder is het ontwikkelen van spiritualiteit een goede manier om je diepe eenzaamheid te overwinnen.