Het beste nieuws van juni is dat the ol’ devil Saturnus vanaf de aarde gezien zijn bewegingsrichting verandert (vanaf de zon gezien cirkelt hij voortdurend in dezelfde richting). Saturnus is een remmende kracht, een planeet die houdt van structuur, orde en regelmaat. Een andere bijnaam voor Saturnus is vadertje Tijd. Als je niet tijdig de juiste beslissingen neemt, krijg je later te maken met de rekening die Saturnus presenteert. We hebben de structuur van Saturnus nodig, maar als het teveel wordt, dan voelt zijn energie als een rem, een gevangenis, een vertraging.
In de maanden dat Saturnus achterwaarts loopt is dat extra duidelijk. Bij vrijwel iedereen ontstaat op het ene of het andere levensgebied het gevoel dat het ‘niet opschiet’. Of het nu gaat om een verhuizing, of een belangrijke beslissing aangaande een relatie, het is een beetje alsof je moet zwemmen door dikke stroop. Je bent met handen en voeten gebonden aan een bepaalde situatie, de verantwoordelijkheid drukt zwaar of je hebt het gevoel dat je het niet aankunt. Als dat een aantal maanden heeft geduurd, kan dat het gevoel geven dat je aan het eind van je Latijn bent.
Maar als op 14 juni Saturnus voorwaarts gaat, dan komt er weer vooruitgang in. Voor veel mensen valt er op of rond die datum een belangrijke beslissing. Of er gebeurt iets belangrijks dat opluchting geeft. Een moeizame kwestie komt tot een oplossing of je durft ineens uit een situatie te stappen waarin je te lang bent doorgegaan. Vaak speelt geld ook een rol in wat er gebeurt. Hoe dan ook, we ervaren met zijn allen een positievere stemming, een gevoel van bevrijding en dat valt ook nog eens samen met het begin van de zomer. Het kan niet anders of de tweede helft van juni wordt heerlijk!