In deze economisch woelige tijden maken veel mensen zich zorgen over geld. Zo af en toe komt dan ook de vraag: word ik ooit rijk? En hoe kan ik dat zien in mijn horoscoop? Daar kan ik filosofisch antwoord op geven: tel wat je hebt en je bent al rijk. Maar mensen die me dit vragen, hebben het over cash, harde cash. Kunnen we dat zien in de horoscoop?
Geen leukere case dan die van de Amerikaan Warren Buffet (geboren op 30 augustus 1930). Hij is met een geschat vermogen van 44 miljard al jarenlang een van de rijkste mensen ter wereld. Hij staat nu op de vierde plaats. Hij werd zo rijk door stelselmatig aandelen en bedrijven te kopen en daarbij lijkt hij een soort golden touch te bezitten. Zijn investeringsmaatschappij heet Berkshire Hathaway. In 2012 liet hij weten dat hij een voorstander is van hogere belastingen voor rijke mensen.
Laten we eens kijken naar alle onderdelen van zijn horoscoop die met geld te maken hebben:
Het beroemde Tweede Huis dat over geld, bezit en talent gaat staat in Waterman (massa en toekomst). Uranus staat in Ram, niet ver van de Noordelijke Maansknoop, dus er zit iets in van een levensbestemming. En die Uranus ontvangt een vierkant van Jupiter, wat onbegrensd optimisme geeft en enorme groei. Not bad…
In het Tweede, financiële Huis staat ook Lilith, die je heel kort samengevat ‘het zesde zintuig’ zou kunnen noemen. Zijn Lilith maakt een driehoek met Venus (liefde, maar ook geld en bezit) in Weegschaal (verhoogd, dus op een gunstige plek. Je zou ook kunnen zeggen Venus speelt een thuiswedstrijd) en een inconjunct met Pluto, die gaat over macht en groot kapitaal, investeringen, het geld van anderen. Pluto, Venus en Lilith samen maken een ‘mystieke driehoek’, zie de groene driehoek in zijn horoscooptekening.
Er is dus iets bijzonders aan de hand. Hij is in potentie een visionair als het aankomt op wat de massa wil (hij investeert consequent in bedrijven die consumptiegoederen voor de massa maken). Ook heeft hij een zesde zintuig wat betreft de waarde van zaken en geld en bezittingen en het vierkant tussen Venus en Pluto geeft hem een obsessieve kracht wat geld betreft, waar eigenlijk misschien wel de angst achter zit om iets te verliezen. Maar het heeft hem geen windeieren gelegd.

Warren Buffet

Warren Buffet

Nu leert mijn ervaring dat de meeste mensen meestal nogal wat moeite hebben om Lilith tot zijn recht te laten komen. Dat kan juist een enorm geworstel geven met geld en financiën. Dus ik zou normaal niet zo makkelijk durven zeggen dat iemand met Lilith in het tweede huis moeiteloos starnakel rijk wordt. Maar op latere leeftijd zijn de financiële zorgen meestal wel voorbij. Vaak is dat pas na de Pluto-kraak.
Die vlieger gaat in het geval van Buffet echter niet op. Het lijkt erop dat zijn zesde zintuig zijn hele leven voluit heeft opengestaan. Zijn bezit laat een gestage groei zien. Maar dat het zo extreem is geworden had nog een reden: Jupiter staat in zijn geboortehoroscoop 7 graden bij Pluto vandaan, en komt in de loop van zijn leven (in de progressies dus) steeds dichter bij Pluto, tot het jaar 2000. Pas daarna schuiven ze uiterst langzaam uit elkaar, allebei in retrograde richting. Dat beloofde een grenzeloze expansie van zijn geld en macht. Ik denk dat dit het meest zwaarwegende aspect is in zijn horoscoop. Ik heb vaker mensen miljonair zien worden met een mooi Jupiter-Pluto aspect. Er zit iets overmoedigs in. Iets wat deze mensen ‘larger than life’ maakt. Ze grijpen naar de sterren en pakken ze ook.
Nu de progressieve Jupiter en Pluto van Buffet hun meest ‘close’ punt voorbij zijn, zal Buffet misschien langzaam zijn bezit zien slinken. Dat klopt in elk geval wel met wat hij heeft aangekondigd in 2006. Hij heeft toen besloten de komende jaren zijn geld weg te geven aan goede doelen en stichtingen. Per jaar gaat het om 4 procent van zijn aandelen. Maar hij is nog steeds steenrijk en zal ook niet meer arm worden.

Let op de groene driehoek tussen Lilith, Venus en Pluto en op Jupiter, onderweg naar Pluto

Let op de groene driehoek tussen Lilith, Venus en Pluto en op Jupiter, onderweg naar Pluto

.