Ik kreeg een ontzettend leuke vraag van Wim, namelijk wat de sterren zeggen over 12 december 2012.

Veel mensen in de hoek van new age en spirituele ontwikkeling denken dat ons in het jaar 2012 iets bijzonders te wachten staat, ook omdat dit al door de Maya’s aangegeven zou zijn als een bijzonder jaar of datum.

Tsja, wat zeggen de sterren hiervan? Er zouden dan toch wel bijzondere planeetstanden zijn?

Zonder het een heel wiskundig verhaal te maken, is er aan de stand van de planeten op die dag niet zo heel veel bijzonders te zien. Er zijn geen grote vierkanten of driehoeken of opposities tussen de langzame planeten, zoals bijvoorbeeld op 4 november jongstleden wel het geval was. Pluto maakt een vierkant met Uranus, maar dat maakt hij in de jaren voorafgaand daaraan wel vaker. Maar op die datum speelt dat beslist niet extra sterk.

Dus eerlijk gezegd… houd ik het op niks bijzonders….

Over Pluto en Uranus zou je kunnen zeggen dat we wel schoksgewijs bewuster kunnen worden als mensheid van dingen die we hebben weggestopt in ons onbewuste. En dat komt vaak tot uiting in allerlei woede en confrontaties met overheden et cetera. Maar dergelijke episodes maken we eigenlijk iedere 50 jaar wel mee. Dus zouden we ons ergens op moeten verheugen, ons ergens bang voor moeten maken?

Welnee! Je moet elk moment je leven leven zoals je het op dat moment het beste dunkt. Met andere woorden: pluk de dag en gedenk te sterven.

Overigens geloof ik wel dat we met zijn allen bezig zijn aan een groot proces van bewustwording, dingen steeds helderder zien, beter begrijpen, maar dat proces gaat altijd door en is al heel lang bezig, met ups and downs. Daar hebben we een of ander idee omtrent 2012 helemaal niet voor nodig.

Dus nu ben ik heel benieuwd naar de reacties van aanhangers van de 2012-theorie…