Vanwege de zomer even een luchtige blog! Men vraagt me vaak wat de ascendant precies is en wat het verschil is met het zonneteken. De ascendant is technisch gezien het sterrenbeeld dat aan de oostelijke horizon staat tijdens de geboorte van een persoon. Het is daarmee ook het teken waarin het eerste huis staat.

En dat staat voor ‘lichaam’ ‘uiterlijk’, je buitenkant. Het is het eerste waarmee anderen in aanraking komen, als ze contact met je leggen of als ze je zien. Het is de ‘first impression’, maar het blijft niet alleen bij looks. Er hoort ook gedrag bij. Je zou de ascendant ook kunnen zien als het masker dat je opzet als je de buitenwereld tegemoet treedt. De een is spraakzaam, de ander gereserveerd bij het eerste contact. Dat zie je terug in de eigenschappen van het teken aan de ascendant. Vaak vertel ik erbij dat het voor mij makkelijker is om ascendanten te raden, dan sterrenbeelden. Juist omdat het de eerste laag, de buitenkant is waarmee je in aanraking komt. Het raden van een sterrenbeeld is een toevalstreffer die wel iets vaker optreedt dan je statistisch zou verwachten, maar je kunt er ook behoorlijk naast zitten. Bij de ascendant lukt het meestal veel beter. Dat is wel een kwestie van vaak en veel naar mensen kijken, in relatie tot hun ascendant. In boekjes vind je keurige typeringen voor elk teken, die zal ik hier niet herhalen.

In plaats daarvan heb ik een document gemaakt (het staat je vrij om dat down te loaden en te verspreiden), waarin ik van elke ascendant drie tot zes beroemde vrouwen heb verzameld. Daarbij noem ik een paar karakteristieken. Als je zo’n groepje dames bij elkaar ziet, zie je ineens wat een ascendant doet. Kijk eens wat een verschil bijvoorbeeld tussen de Schorpioen-dames en de Ram-dames. Toch zijn bijvoorbeeld Schorpioen-ascendanten onderling ook nog erg verschillend om te zien. Dat kan ook niet anders, want er lopen op dit moment 7 miljard mensen rond waarvan er niet twee precies identiek zijn. Zelfs identieke tweelingen niet. En we hebben maar twaalf ascendanten. Binnen de astrologie zijn er bovendien meer variabelen dan de ascendant alleen. Een planeet in de ascendant kan een gemengde look geven. Venus in Schorpioen-ascendant, geeft een mix. En ook van belang is het teken waarin het tiende huis. Er zijn Tweelingen-ascendant met het tiende huis in Waterman en er zijn er met het tiende huis in Vissen. Dat schemert ook een beetje door. Misschien leuk om te kijken of je iemands ascendant kunt raden.

Een goede tip om jezelf te specialiseren in het kennen van ascendanten is www.habarbadi.com/astrofaces/ Dat is een database waar mensen hun foto’s indienen en waar je combinaties van ascendant en sterrenbeeld kunt instellen. De gelijkenissen tussen mensen met dezelfde ascendant zijn soms erg treffend, vooral als ook het zonneteken identiek is! De site heeft ook software gebruikt om de gezichten te analyseren, op zoek naar overeenkomsten. Razend interessant!

Welke ascendant heeft Diana Ross? Klik haar foto aan om het te ontdekken?