Contact maken, bellen, communiceren met ‘vreemdelingen’, het terrein van Mercurius, boodschapper van de Goden.