Spelen Neptunus, Lilith en de Maan een rol bij hoogsensitiviteit? Een studie onder 49 HSP-ers brengt verrassende uitkomsten. De belangrijkste: mensen met HSP hebben opvallend vaak Maan in Schorpioen.
Vorige week schreef ik een blog over hoogsensitiviteit. Daarin meende ik dat er drie planeten en punten in aanmerking komen om een rol te spelen bij hoogsensitiviteit. De Maan die ons emotionele lichaam vertegenwoordigt, Lilith en Neptunus. Ik vermoedde voordat ik aan de studie begon dat vooral mensen met Maan in Vissen zich vaak in het HSP-profiel zullen herkennen. Ook verwachtte ik dat als er veel planeten in het teken Vissen staan of als veel persoonlijke planeten (Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars) aspecten ontvangen (contact maken met) Neptunus, maakt dat de kans op hooggevoeligheid aanzienlijk groter is. En dan is er nog Lilith, het kanaal waardoor we ‘hogere’ informatie binnenkrijgen en die het stukje in ons leven vertegenwoordigt waarin we allemaal wel een beetje ‘HSP’ zijn. Om te onderzoeken of deze vermoedens kloppen deed ik een oproep via mijn Facebook-pagina. Binnen enkele dagen had ik 49 deelnemers en hun geboortegegevens. De uitgebreide resultaten van de studie zullen worden gepubliceerd in een astrologisch vaktijdschrift. Maar hier de belangrijkste conclusies.

HSP en Maan in Schorpioen: heeeeeel gevoelig

Maan in Schorpioen.
Er waren maar liefst 12 HSP-ers met de Maan in het teken Schorpioen. En dat is een statistisch significant resultaat. Over de overige Maan-tekens was de verdeling normaal.
Wat is hiervoor de astrologische verklaring? Maan geeft de gevoeligheid van het lichaam weer en als we HSP vanuit de evolutie zien als een systeem dat ons heeft geholpen om te overleven, dan is de link met Maan in Schorpioen niet zo vreemd. Dit zijn mensen die als kind vaak extreme, angstige of gevaarlijke situaties hebben overleefd, vaak in relatie tot hun moeder. Daar horen zintuigen bij die extra scherp zijn afgesteld op prikkels uit de omgeving.

Lilith in Maagd
Bij Lilith sprong er maar één stand uit en dat was Lilith in de Maagd. Die bleek bij HSP-ers beduiden vaker voor te komen, dan je op grond van kansberekening zou verwachten. Ook dit was een enorme verrassing. Lilith is een soort ontvanger, een doorgeefluik van hogere en onderbewuste informatie. Maagd is het teken dat zich bij uitstek richt op de praktische omgeving en alles wat zich daarin voordoet. De details en de nuances. Als die twee bij elkaar komen, zou het extra gevoelig kunnen maken voor alles wat zich zintuigelijk in de omgeving aandient: geuren, kleuren, geluiden. Dit wordt genoemd als een belangrijk aspect van HSP.

Maan Lilith in Aspect
Bij HSP-ers in onze onderzoeksgroep bleken aspecten tussen Maan en Lilith vaker voor te komen. Hier hoeven we niet lang te zoeken naar de verklaring. De uitzonderlijke waarnemingskwaliteit van Lilith verbindt zich rechtstreeks met de emoties die onder de Maan vallen. Vaak is hier ook sprake van een beschadiging in de relatie met de moeder. Er wordt sterk aangevoeld wat er in de moeder omgaat en de moeder kan daar niet goed mee omgaan. En dat komt overeen met wat HSP-ers veelvuldig melden als ervaring in hun jeugd.

Maan Chiron in Aspect
Ook een verbintenis tussen de Maan en Chiron kwam vaker voor bij mensen met HSP. Bij zo’n aspect zien we vaak dat iemand in zijn kindertijd emotioneel verwond is geraakt in de relatie met de moeder. Terwijl er tegelijk een sterke band aanwezig is. Dit lijkt wel een beetje op het aspect tussen Maan en Lilith.

Maan en Zon, Saturnus of Neptunus in Aspect
Er zijn drie groepen aspecten die bij HSP-ers significant minder vaak voorkomen. Hieronder een korte interpretatie.
Maan – Zon wijst op een sterk ego en of egocentrisme, wat mogelijk minder kwetsbaar maakt, minder gevoelig voor wat er van de buitenwereld op je afkomt.
Maan – Saturnus wijst op een sterke pantsering van de emoties. Er is een beschermende muur opgebouwd (wat natuurlijk niet wil zeggen dat er achter die muur geen sterke emoties worden gevoeld). HSP-ers geven aan dat die muur bij hen juist ontbreekt.
Maan – Neptunus wijst op een verhoogde gevoeligheid op wat er in anderen omgaat, een gevoeligheid die al ontstaat in de relatie met de moeder. Daarbij is de gerichtheid primair op de emoties van de ander, bij HSP zijn de eigen emoties als reactie op de buitenwereld vaak overrompelend sterk. Welbeschouwd is dat dus een verschillende manier om emoties te beleven, wat misschien kan verklaren waarom Neptunus en het teken Vissen niet de rol spelen die ik ze tevoren had toebedeeld. Weer wat geleerd zeggen we dan!

Je kunt je voorstellen dat mensen met meerdere van deze planeetstanden sterker voldoen aan het HSP-profiel dan mensen met maar een van de standen. Wil je precies weten hoe het bij jou zit? Laat dan een speciale HSP-horoscoop van jezelf maken! Stuur me een email voor een afspraak.